Disclaimer

Deze blog is puur voor informatieve doeleinden. Teksten op deze website kunnen periodiek en/of zonder aankondiging worden gewijzigd. Ondanks alle zorg die besteed wordt aan de teksten van deze blog, heb ik geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van een mogelijke fout in de inhoud van deze website en/of het gebruik van de vermelde informatie. Aan de inhoud van deze website kunt u geen rechten ontlenen.

Het auteursrecht van de gepubliceerde teksten ligt bij de Hanneke, de oprichter en blogger. Het is niet toegestaan informatie van deze website over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.